Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς


Τὸ Χῖ, φασίν, οὐδὲν ἠδίκησε τὴν πόλιν οὐδὲ τὸ
Κάππα. . . . . . Τυχόντες δ’ ἡμεῖς ἐξηγητῶν . . . . .
ἐδιδάχθημεν ἀρχάς ὀνομάτων εἶναι τὰ γράμματα,
δηλοῦν δ’ ἐθέλειν τὸ μὲν Χριστόν, τὸ δὲ
Κωνστάντιον.

Ιουλιανού, Μισοπώγων

Ήτανε δυνατόν ποτέ ν’ απαρνηθούν την έμορφή τους διαβίωσι· την ποικιλία των καθημερινών τους διασκεδάσεων· το λαμπρό τους θέατρον όπου μια ένωσις εγένονταν της Τέχνης 5 με τες ερωτικές τής σάρκας τάσεις!

Ανήθικοι μέχρι τινός — και πιθανόν μέχρι πολλού — ήσαν. Αλλ’ είχαν την ικανοποίησι που ο βίος τους ήταν ο περιλάλητος βίος της Αντιοχείας, ο ενήδονος, ο απόλυτα καλαίσθητος.

10 Να τ’ αρνηθούν αυτά, για να προσέξουν κιόλας τί;

Τες περί των ψευδών θεών αερολογίες του, τες ανιαρές περιαυτολογίες· την παιδαριώδη του θεατροφοβία· την άχαρι σεμνοτυφία του· τα γελοία του γένια.

15 Α βέβαια προτιμούσανε το Χι, α βέβαια προτιμούσανε το Κάπα· εκατό φορές.

[1926*]