Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Στο πληκτικό χωριό

Στο πληκτικό χωριό που εργάζεται — υπάλληλος σ’ ένα κατάστημα εμπορικό· νεότατος — και που αναμένει ακόμη δυο τρεις μήνες να περάσουν, 5 ακόμη δυο τρεις μήνες για να λιγοστέψουν οι δουλειές, κι έτσι να μεταβεί στην πόλιν να ριχθεί στην κίνησι και στην διασκέδασιν ευθύς· στο πληκτικό χωριό όπου αναμένει — έπεσε στο κρεβάτι απόψι ερωτοπαθής, 10 όλ’ η νεότης του στον σαρκικό πόθο αναμμένη, εις έντασιν ωραίαν όλ’ η ωραία νεότης του. Και μες στον ύπνον η ηδονή προσήλθε· μέσα στον ύπνο βλέπει κι έχει την μορφή, την σάρκα που ήθελε.....

[1925, 1925*]