Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.

Στίχοι του νέου Τεμέθου του ερωτοπαθούς. Με τίτλον «Ο Εμονίδης» — του Αντιόχου Επιφανούς ο προσφιλής εταίρος· ένας περικαλλής νέος εκ Σαμοσάτων. Μα αν έγιναν οι στίχοι θερμοί, συγκινημένοι είναι που ο Εμονίδης (από την παλαιάν εκείνην εποχή· το εκατόν τριάντα επτά της βασιλείας Ελλήνων! — ίσως και λίγο πριν) στο ποίημα ετέθη ως όνομα ψιλόν· ευάρμοστον εντούτοις. Μια αγάπη του Τεμέθου το ποίημα εκφράζει, ωραίαν κι αξίαν αυτού. Εμείς οι μυημένοι οι φίλοι του οι στενοί· εμείς οι μυημένοι γνωρίζουμε για ποιόνα εγράφησαν οι στίχοι. Οι ανίδεοι Αντιοχείς διαβάζουν, Εμονίδην.

[1925*]