Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Σ’ ένα βιβλίο παλιό —

Σ’ ένα βιβλίο παλιό — περίπου εκατό ετών — ανάμεσα στα φύλλα του λησμονημένη, ηύρα μιαν υδατογραφία άνευ υπογραφής. Θα ’ταν το έργον καλλιτέχνου λίαν δυνατού. 5 Έφερ’ ως τίτλον, «Παρουσίασις του Έρωτος».

Πλην μάλλον ήρμοζε, «—του έρωτος των άκρως αισθητών».

Γιατί ήταν φανερό σαν έβλεπες το έργον (εύκολα νιώθονταν η ιδέα του καλλιτέχνου) που για όσους αγαπούνε κάπως υγιεινά, 10 μες στ’ οπωσδήποτε επιτετραμμένον μένοντες, δεν ήταν προορισμένος ο έφηβος της ζωγραφιάς— με καστανά, βαθύχροα μάτια· με του προσώπου του την εκλεκτή εμορφιά, την εμορφιά των ανωμάλων έλξεων· 15 με τα ιδεώδη χείλη του που φέρνουνε την ηδονή εις αγαπημένο σώμα· με τα ιδεώδη μέλη του πλασμένα για κρεβάτια που αναίσχυντα τ’ αποκαλεί η τρεχάμενη ηθική.

[1922*]