Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Ίμενος

«…Ν’ αγαπηθεί ακόμη περισσότερον η ηδονή που νοσηρώς και με φθορά αποκτάται· σπάνια το σώμα βρίσκοντας που αισθάνεται όπως θέλει αυτή — που νοσηρώς και με φθορά, παρέχει 5 μιαν έντασιν ερωτική, που δεν γνωρίζει η υγεία…»

Απόσπασμα από μιαν επιστολή του νέου Ιμένου (εκ πατρικίων) διαβοήτου εν Συρακούσαις επί ασωτία, στους άσωτους καιρούς του τρίτου Μιχαήλ.

[1919*]