Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κώστας Βάρναλης

Κώστας Βάρναλης (1884-1974)

© Ευγενία Βάρναλη
Εκδ. Κέδρος

Σονέτο

(Απ’ το «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου)
(σατιρικό)

Η Ελπίς ηδύνει επί καιρόν τον βίον τον ανιαρόν, αλλ’ όταν μένει ελπίς κενή, δεν είναι πλέον ηδονή.

5 Μου φέρεσθε μετά πολλής φιλοφροσύνης, ω Φυλλίς, ας έλειπεν αυτός ο κόπος, ίνα μη ήλπιζον ασκόπως.

Αναμονή τοσούτον χρόνον 10 τον ζήλον μου τον εξαντλεί κι ο τάφος θα με σώσει μόνον.

Αν και μου φέρεσθε καλή, απήλπισα οριστικώς, ενώ ελπίζω διαρκώς.

[Molière]