Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

Ιερά του Απόλλωνα

    Τριόπιο ακρωτήριο (Κνίδος), Μίλητος (Εικ. 312), Κολοφώνα[4], Δήλος (Εικ. 313), Δελφοί (Εικ. 314), Κλάρος (Εικ. 315).

     

    4 Για τα νομίσματα της πόλης με παραστάσεις του Απόλλωνα βλ. εδώ.