Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

Λαλούνται σύμβολα

    Ο θεός παριστάνεται συνήθως να κρατά λύρα ή κιθάρα (Εικ. 8, 10, 12, 13, 14, 23, 33, 39, 40, 41, 49, 55, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 147, 148, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 175, 244, 247, 252, 278), τόξο (Εικ. 21, 22, 34, 45, 47, 52, 53, 61, 62, 66, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 212, 213, 228, 229, 230, 232, 236, 241, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 269), να είναι δαφνοστεφανωμένος ή να κρατά δάφνη, (Εικ. 9, 36, 47, 49, 51, 52, 53, 235, 239) να βρίσκεται κοντά σε τρίποδα (Εικ. 12, 38, 48, 213) ή στον ομφαλό των Δελφών (Εικ. 13, 302).