Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

Ζώα που σχετίζονται μαζί του

    Κύκνος, λιοντάρια (Εικ. 8, 70, 128, 303, 304, 307, 308, 309), γεράκι, κοράκι (Εικ. 252), δελφίνι (Εικ. 305), γρύπας (Εικ. 9, 132, 310), άλογα (Εικ. 52, 54, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 311) κιρκινέζι