Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία της

των Μανόλη Βουτυρά & Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Πηγές εικονογράφησης

1, 3 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 1ος τόμ. 1994. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

4 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 2ος τόμ. 1971. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

10, 12, 14-17 Zervos, Ch. 1969. La civilisation hellénique. 1ος τόμ. Παρίσι: Cahiers dArt.

18 Τιβέριος, M. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

19-20 Zervos, Ch. 1969. La civilisation hellénique. 1ος τόμ. Παρίσι: Cahiers dArt.

21 Τιβέριος, M. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

22-24 Zervos, Ch. 1969. La civilisation hellénique. 1ος τόμ. Παρίσι: Cahiers dArt.

28 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 2ος τόμ. 1971. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

31 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 2ος τόμ. 1971. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

37-38 Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

44 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 2ος τόμ. 1971. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

53, 59, 65-69 Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

92, 109 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

111-14, 116-17 Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

118-24 Βοκοτοπούλου, I. 1997. Αργυρά και χάλκινα έργα τέχνης. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

126, 132-34 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

148-51, 153, 156-57 Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

167-70, 180-81, 184-85 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

191 Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

192-96 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 1ος τόμ. 1994. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών.

198-201 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

207-12 Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

213-14, 216, 218-19 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 1ος τόμ. 1994. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

222-26 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

228 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 1ος τόμ. 1994. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

232, 234-35, 237, 240, 242, 246 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

248-54 Τιβέριος, Μ. 1996. Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

255 Ανδρόνικος, Μ. 1984. Βεργίνα-Οι βασιλικοί τάφοι. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

256 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 4ος τόμ. 1973. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

257-61 Ανδρόνικος, Μ. 1984. Βεργίνα-Οι βασιλικοί τάφοι. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

262-63 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 5ος τόμ. 1995. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

264-66 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 2ος τόμ. 1994. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

268 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 3ος τόμ. 1997. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

269 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 1ος τόμ. 1994. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

271-72 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 4ος τόμ. 1994. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

286-87, 294-97, 302, 306, 309-11 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

312 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 5ος τόμ. 1974. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

317 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

318 Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. 1ος τόμ. 1994. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

327, 332, 335-36, 341 Γιαλούρης, Ν. 1994/1995. Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

342 Barrow, R. J. 2001. Lawrence Alma-Tadema. Λονδίνο: Phaidon.

343 Die Pferde von San Marco. 1982. Βερολίνο: Frölich & Kaufmann.

344 Bellosi, L. 1981. Giotto. Φλωρεντία: Scala.

345 Die Pferde von San Marco. 1982. Βερολίνο: Frölich & Kaufmann.

346 Gregori, M. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 1ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

347 Παγκόσμια Ιστορία Τέχνης. 2ος τόμ. 1977. Αθήνα: Μέλισσα.

348 Lehmann, P. W. & Κ. Lehmann. 1973. Samothracian Reflections. [Bollingen Series XCII]. New Jersey: Princeton University Press.

349-50 Pio, R. C. 1992. I Capolavori del Bargello. Φλωρεντία: Bonechi-Edizioni Il Turismo.

351 Lenzini, Μ. & E. Micheletti. 1992. I Capolavori degli Uffizi. Φλωρεντία: Bonechi-Edizioni Il Turismo.

352 Pio, R. C. 1992. I Capolavori del Bargello. Φλωρεντία: Bonechi-Edizioni Il Turismo.

353 Die Pferde von San Marco. 1982. Βερολίνο: Frölich & Kaufmann.

354 Lucco, Μ. (επιμ.). 2006. Mantegna a Mantova. 1460-1506. Μιλάνο: Skira.

355 Somerset-Ward, R. 1998. The Story of Opera. Νέα Υόρκη: Harry Ν. Abrains.

356 Lehmann, P. W. & K. Lehmann. 1973. Samothracian Reflections. [Bollingen Series XCII]. New Jersey: Princeton University Press.

357 Πρεβελάκης, Π. 1975. Αρχαία θέματα στην Ιταλική Ζωγραφική της Αναγέννησης. Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.

358 Lenzini, Μ. & Ε. Micheletti. 1992. I Capolavori degli Uffizi. Φλωρεντία: Bonechi-Edizioni Il Turismo.

359 Πρεβελάκης, Π. 1975. Αρχαία θέματα στην Ιταλική Ζωγραφική της Αναγέννησης. Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.

360 Gregori, Μ. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 2ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

361 Lenzini, Μ. & Ε. Micheletti. 1992. I Capolavori degli Uffizi. Φλωρεντία: Bonechi-Edizioni Il Turismo.

362 Leonardo & Venice. 1992. Μιλάνο: Bompiani.

363 Gregori, Μ. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 1ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

364 Gregori, Μ. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 2ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

365 Lenzini, Μ. & Ε. Micheletti. 1992. I Capolavori degli Uffizi. Φλωρεντία: Bonechi-Edizioni Il Turismo.

366 Gregori, Μ. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 2ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

367 Acidini Luchinat, C. 1997. Die Schätze der Medici. Μόναχο & Νέα Υόρκη: Prestel.

368-69 Gregori, Μ. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 2ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

370 Gregori, Μ. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 1ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

371-72 Mazzanti, Α. 1997. Die Kunstwerke der grossen Florentiner Museen. Φλωρεντία: Becocci/Scala.

373-74 Gregori, Μ. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 1ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

375 Lydakis, S. 2004. Ancient Creek Painting and Its Echoes in Later Art. Αθήνα: Μέλισσα.

376 Οι Μεγάλοι Ζωγράφοι. 2ος τόμ. 1977. Αθήνα: Μέλισσα.

377 Koch, G. 1975. Die Mythologischen Sarkophage (Meleager). Βερολίνο: Mann (Verlag).

378 Μπελ, Τζ. 2008. Καθρέφτης του κόσμου. Μια νέα ιστορία της τέχνης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

379 Günter, Η. 2009. Was ist Renaissance? Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

380 Μερκούρης, Σ. (επιμ.). 2010. Αρχαίο Δράμα και Όπερα, Θεσσαλονίκη: Τελλόγλειο Ίδρυμα.

381 Günter, Η. 2009. Was ist Renaissance? Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

382 Πρεβελάκης, Π. 1975. Αρχαία θέματα στην Ιταλική Ζωγραφική της Αναγέννησης. Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.

383 Οι Μεγάλοι Ζωγράφοι. 2ος τόμ. 1977. Αθήνα: Μέλισσα.

384-85 Gregori, Μ. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 2ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

386 Brophy, J. (χ.χ.). The Face of the Nude. Abbott.

387 Günter, Η. 2009. Was ist Renaissance? Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

388 Batta, Α. (επιμ.). 1999. Opera. Κολωνία: Könemann.

389 Hagen, R.-M. & R. Hagen. 2000. Meisterwerke im Detail. Bildbefragungen. Κολωνία: Taschen.

390 Acidini Luchinat, C. 1997. Die Schätze der Medici. Μόναχο & Νέα Υόρκη: Prestel.

391 Από καρτ ποστάλ.

392 Πρεβελάκης, Π. 1975. Αρχαία θέματα στην Ιταλική Ζωγραφική της Αναγέννησης. Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.

393 Οι Μεγάλοι Ζωγράφοι. 2ος τόμ. 1977. Αθήνα: Μέλισσα.

394 Toman, R. (επιμ.). 1997. Die Kunst des Barock. Κολωνία: Könemann.

395 Rosenberg, P. & Κ. Christiansen (επιμ.). 2008. Poussin and Nature. Arcadian Visions. New Haven & Λονδίνο: Yale University Press.

396 Toman, R. (επιμ.). 1997. Die Kunst des Barock. Κολωνία: Könemann.

397 Lauterbach, I .2008. Watteau. Κολωνία: Taschen.

398 Thuillier, J. & A. Châtelet. 1964. Peinture française. De Le Nain à Eragonard. Γενεύη: Skira.

399 Gregori, M. (επιμ.). 2003. Το Φως του Απόλλωνα. Ιταλική Αναγέννηση και Ελλάδα. 2ος τόμ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

400-1 Ταμβάκη, Α. (επιμ.). 2001. Έλληνες Θεοί και Ήρωες στον καιρό του Ρούμπενς και του Ρέμπραντ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

402 Οι Μεγάλοι Ζωγράφοι. 3ος τόμ. 1977. Αθήνα: Μέλισσα.

403 Bott, G. (επιμ.). 1997. Peter Paul Rubens, 1577-1640. Κολωνία: Museen der Stadt Köln.

404 Ταμβάκη, Α. (επιμ.). 2001. Έλληνες Θεοί και Ήρωες στον καιρό του Ρούμπενς και του Ρέμπραντ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

405 Toman, R. (επιμ.). 1997. Die Kunst des Barock. Κολωνία: Könemann.

406 Οι Μεγάλοι Ζωγράφοι. 3ος τόμ. 1977. Αθήνα: Μέλισσα.

407-8 Ταμβάκη, Α. (επιμ.). 2001. Έλληνες Θεοί και Ήρωες στον καιρό του Ρούμπενς και του Ρέμπραντ. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

409 White, Ch. 1984. Rembrandt. Λονδίνο: Thames & Hudson.

410 Leymarie, J. 1956. La peinture hollandaise. Γενεύη & Παρίσι: Skira.

411 Brophy, J. (χ.χ.). The Face of the Nude. Abbott.

412 Lopera, J. Α. (επιμ.). 1999. Ελ Γκρέκο. Ταυτότητα και μεταμόρφωση. Γενεύη: Skira.

413 Toman, R. (επιμ.). 1997. Die Kunst des Barock. Κολωνία: Könemann.

414 Οι Μεγάλοι Ζωγράφοι. 3ος τόμ. 1977. Αθήνα: Μέλισσα.

415 A Year in Art. A Painting a Day. 2006. Μόναχο, Βερολίνο, Λονδίνο& Νέα Υόρκη: Prestel.

416 Bindman, D. (επιμ.). 1979. John Flaxman. Λονδίνο: Thames & Hudson.

417 Από καρτ ποστάλ.

418 Θησαυροί από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Μνήμες και αναβιώσεις του κλασικού πνεύματος. 1979. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

419 Boydell, Β. 1985. Music and Paintings in the National Gallery of Ireland. Δουβλίνο: The National Gallery of Ireland.

420 Beck, Η., P. B. Bol & M. Bückling (επιμ.). 1999. Mehr Licht. Europa um 1770. Die bildende Kunst der Aufklärung. Μόναχο: Klinkhardt & Biermann.

421 Μεγάλοι περιηγητές της Αθήνας. 2004. Αθήνα: Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών.

422 Beck, Η., P. Β. Bol & Μ. Bückling (επιμ.). 1999. Mehr Licht. Europa um 1770. Die bildende Kunst der Aufklärung. Μόναχο: Klinkhardt & Biermann.

423 Le Goût à la Grecque. Όταν ηΕλλάδα έγινε μόδα. Η γέννηση του νεο-κλασικισμού στη γαλλική τέχνη. Αριστουργήματα από το Μουσείο του Λούβρου. 2010. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

424 Batta, Α. & S. Neef (επιμ.). 1999. Opera. Κολωνία: Könemann.

425 Τσιγκάκου, Φ. Μ. 1981. Ανακαλύπτοντας την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

426 Κασιμάτη, Μ. (επιμ.). 2000. Αθήνα-Μόναχο. Τέχνη και πολιτισμός στη νέα Ελλάδα. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

427 Μερκούρης, Σ. (επιμ.). 2010. Αρχαίο Δράμα και Όπερα. Θεσσαλονίκη: Τελλόγλειο Ίδρυμα.

428 Gombrich, Ε. Η. 1966. The Story of Art. Λονδίνο: Phaidon.

429 Από καρτ ποστάλ.

430 Θησαυροί από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Μνήμες και αναβιώσεις του κλασικού πνεύματος. 1979. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

431-33 Praz, Μ. & G. Pavanello. 1976. Lopera completa del Canona. Μιλάνο: Rizzoli.

434 Bott, G. (επιμ.). 1977. Bertel Thorvaldsen. Κολωνία: Wallraf-Richartz-Museum.

435 Somerset-Ward, R. 1998. The Story of Opera. Νέα Υόρκη: Harry Ν. Abrains.

436-37 Ingres, 1780-1867. 2006. Παρίσι: Gallimard & Μουσείο του Λούβρου.

438 Lassaigne, J. 1982. Delacroix. Παρίσι: Ed. de Vergeures.

439 Οι Μεγάλοι Ζωγράφοι. 3ος τόμ. 1977. Αθήνα: Μέλισσα.

440 Μπελ, Τζ. 2008. Καθρέφτης του κόσμου. Μια νέα ιστορία της τέχνης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

441 Wilton, Α. 1983. Turner. 60 chefs d᾽oeuvre. Fribourg: Office du Livre.

442 Θησαυροί από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Μνήμες και αναβιώσεις του κλασικού πνεύματος. 1979. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

443 Locher, Η. 2005. Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

444 Tinterow, G. & H. Loyrette. 1994. Origins of Impressionism. Νέα Υόρκη:Τhe Metropolitan Museum of Art.

445 Pon, L. 2004. Raphael, Dürer and Marcantonio Raimondi. Copying and the Italian Renaissance Print. New Haven & Λονδίνο: Yale University Press.

446 Tinterow, G. & H. Loyrette. 1994. Origins of Impressionism. Νέα Υόρκη: The Metropolitan Museum of Art.

447 Θησαυροί από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Μνήμες και αναβιώσεις του κλασικού πνεύματος. 1979. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

448 Λαμπράκη-Πλάκα, Μ. (επιμ.). 2006. Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

449 Bowness, Α. (εκδ.). 1979. The Tate Gallery, an Illustrated Companion. Λονδίνο: The Tate Gallery.

450 Camboulives, C. & M. Lavallée (επιμ.). 1995. Les métamorphoses dOrphée. Βρυξέλλες: Snoeck-Ducaju & Zoon.

451-53 Pasquier, A. & J.-L. Martinez. 2007. Praxitèle. Παρίσι: Somogy éditions d᾽art.

454 Barrow, R. J. 2001. Lawrence Alma-Tadema. Λονδίνο: Phaidon.

455 Locher, H. 2005. Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

456 Μπελ, Τζ. 2008. Καθρέφτης του κόσμου. Μια νέα ιστορία της τέχνης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

457 Θησαυροί από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Μνήμες και αναβιώσεις του κλασικού πνεύματος. 1979. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

458 Thornton, Ρ. & Η. Dorey. 1992. A Miscellany of Objects from Sir John Soanes Museum. Λονδίνο: Laurence King.

459 Από καρτ ποστάλ.

460-61 Cabrera, P., P. Rouillard & A. Verbanck-Piérard. 2005. El vaso griego y sus destinos. Μαδρίτη: Museo Arqueológico Nacional.

462-63 Bowlt, J. Ε., Z, Tragulova & N. Rosticher Giordano (επιμ.). 2009. A Feast of Wonders. Sergei Diaghilev and the Ballets Russes. Μιλάνο: Skira.

464 Batta, A. & S. Neef (επιμ.). 1999. Opera. Κολωνία: Könemann.

465 Bowness, Α. (εκδ.). 1979. The Tate Gallery, an Illustrated Companion. Λονδίνο: The Tate Gallery.

466-70 Η μορφή της Αρχής. Καλλιτέχνες του 20ού αιώνα και η Αρχαία Ανατολική Μεσόγειος στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Κατάλογος έκθεσης. 2006. Αθήνα.

471 Bowness, Α. (εκδ.). 1979. The Tate Gallery, an Illustrated Companion. Λονδίνο: The Tate Gallery.

472 Ο Πικάσο και η Μεσόγειος. 1983. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

473-74 Η μορφή της Αρχής. Καλλιτέχνες του 20ού αιώνα και η Αρχαία Ανατολική Μεσόγειος στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Κατάλογος έκθεσης. 2006. Αθήνα.

475-76 Gimferrer, Ρ. 1989. Giorgio de Chirico. Recklinghausen: Verlag Aurel Bongers.

477 Gimferrer, P. 1987. Magritte. Recklinghausen: Verlag Aurel Bongers.

478 Αρχείο Σπητέρη, Τελλόγλειο Ίδρυμα.

479 Kunst in Salzburg, 1993. Galerie Ropac.

480 Bozo, D. (επιμ.). 1983. Yves Klein. Centre G. Pompidou, Musée Nationale d᾽Art Moderne.

481 Μεντζαφού- Πολύζου, Ό. 2007. Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

482 Utopia. Arte ltaliana 1950-1993. 1993. Ζυρίχη: Palladion Vlg. & Σάλτσμπουργκ: Galerie Ropac.

483 Rose, B. 1987. The Drawings of Roy Lichtenstein. Νέα Υόρκη: Museum of Modern Art.

484 Χαραλαμπίδης, Α. 1995. Η τέχνη του εικοστού αιώνα. Η μεταπολεμική περίοδος. 3ος τόμ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

485 Κασιμάτη, Μ. (επιμ.). 2000. Αθήνα-Μόναχο. Τέχνη και πολιτισμός στη νέα Ελλάδα. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

486 Οι Έλληνες Ζωγράφοι. 20ός αι. 2ος τόμ. 1975. Αθήνα: Μέλισσα.

487 Λυδάκης, Στ. 1976. «Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής, 16ος- 20ός αιώνας», στο Οι Έλληνες Ζωγράφοι. 3ος τόμ., Αθήνα: Μέλισσα.

488 Μυκονιάτης, Η. 1996. Eλληνική τέχνη. Νεοελληνική γλυπτική. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

489 Χαλεπάς, Γ. Κατάλογος έκθεσης στην Εθν. Γλυπτοθήκη. (Φωτογραφία: Ηλίας Ηλιάδης). 2007. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

490-91 Λυδάκης, Στ. 1976. «Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής, 16ος-20ός αιώνας», στο Οι Έλληνες Ζωγράφοι. 3ος τόμ., Αθήνα: Μέλισσα.

492 Λαμπράκη- Πλάκα, Μ. (επιμ.). 2006. Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

493-94 Μεντζαφού-Πολύζου, Ό. 2007. Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

495 Χαλεπάς, Γ. Κατάλογος έκθεσης στην Εθν. Γλυπτοθήκη. (Φωτογραφία: Ηλίας Ηλιάδης). 2007. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

496 Μυκονιάτης, Η. 1996. Ελληνική τέχνη. Νεοελληνική γλυπτική. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

497-98 Λαμπράκη-Πλάκα, Μ. (επιμ.). 2000. Εθνική Πινακοθήκη, 100 χρόνια. Τέσσερις αιώνες ελληνικής ζωγραφικής. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

499 Από Τελλόγλειο Ίδρυμα.

500 Οι Έλληνες Ζωγράφοι. 20ός αι. 2ος τόμ. 1975. Αθήνα: Μέλισσα.

501 Λαμπράκη-Πλάκα, Μ. (επιμ.). 2000. Εθνική Πινακοθήκη, 100 χρόνια. Τέσσερις αιώνες ελληνικής ζωγραφικής. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

502 Μεντζαφού-Πολύζου, Ό. 2007. Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

503-4 Λαμπράκη-Πλάκα, Μ. (επιμ.). 2000. Εθνική Πινακοθήκη, 100 χρόνια. Τέσσερις αιώνες ελληνικής ζωγραφικής. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

505 Μεντζαφού-Πολύζου, Ό. 2007. Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

506 Διαφήμιση: JIM (Journal dinformations Municipales dAnnemasse), no. ΙΙΙ, Mai-Juin 2007. Élections 2007 (Votons!). Γενεύη.

507 Goscinny, R. & A. Uderzo. 2004. Αστερίκιος εν Ολυμπία.