Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία της

των Μανόλη Βουτυρά & Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Beazley, J. D., Η εξέλιξη του αττικού μελανόμορφου ρυθμού, μτφρ. Η. Ανδρεάδη, Αθήνα, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1993.

Blanck, Η., Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, μτφρ. Α. Μουστάκα, Αθήνα, MIET, 2004.

Boardman, J., Αρχαία ελληνική τέχνη, μτφρ. Α. Παππάς, Αθήνα, Υποδομή, 1980.

Boardman, J., Αθηναϊκά μελανόμορφα αγγεία, μτφρ. Ο. Χατζηαναστασίου, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1980.

Boardman, J., Αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγγεία: αρχαϊκή περίοδος, μτφρ. Ε. Παπουτσάκη-Σερμπέτη και Γ. Χατζή, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1985.

Boardman, J., Αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγγεία: κλασική περίοδος, μτφρ. Ε. Σερμπέτη, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1995

Boardman, J., Οι αρχαίοι Έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωσή τους: οι πρώτες αποικίες και το εμπόριό τους, μτφρ. Η. Ανδρεάδη, Αθήνα, Καρδαμίτσα,

Boardman, J., Πρώιμη ελληνική αγγειογραφία, μτφρ. Λ. Μπουρνιάς, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2002.

Boardman, J., Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων, μτφρ. Δ. Γιανναρούδη και Δ. Κουτσούμπα, Αθήνα, Πατάκης, 2006.

Boardman, J., J. Griffin και Ο. Murray, Η Ελλάδα και ο ελληνιστικός κόσμος, μτφρ. Α. Τσοτσορού-Μύστακα, Αθήνα, Νεφέλη, 1996.

Boardman, J. και D. C. Kurtz, Έθιμα ταφής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, μτφρ. Ο. Βιζυηνού και Θ. Ξένος, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1994.

Coldstream, J. Ν., Η γεωμετρική Ελλάδα, μτφρ. Ε. Κεφαλίδου, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1997.

Cook, R. Μ., Ελληνική αγγειογραφία, 3η έκδοση, μτφρ. Δ. Τσουκλίδου, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1994.

Desborough, V. R. d᾽A., Οι ελληνικοί σκοτεινοί αιώνες, μτφρ. Σ. Κόρτη-Κόντη, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1995.

Gruben, G., Ιερά και ναοί της αρχαίας Ελλάδας, μτφρ. Δ. Ακτσελή, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2000.

Hellmann, M.-C., Η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, μτφρ. Μ. Λεβεντοπούλου, Αθήνα, Δαίδαλος και I. Ζαχαρόπουλος, 2003.

Hölscher, T., Κλασική αρχαιολογία: βασικές γνώσεις, μτφρ. Π. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2006.

Müller-Wiener, W., Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Μπ. Σμιτ-Δούνα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1995.

Pollitt, J. J., Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή, μτφρ. Α. Γκαζή, Αθήνα, Παπαδήμας, 1994.

Rasmussen Τ. και Ν. Spivey, Προσεκτικές ματιές στα ελληνικά αγγεία, μτφρ. Θ. Ξένος, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1997.

Robertson, Μ., Η τέχνη της αγγειογραφίας στην κλασική Αθήνα, μτφρ. Μ. Καραμπατέα και Μ. Κόμβου, Αθήνα, 2001.

Rolley, C., Η ελληνική γλυπτική I: από τις αρχές ως τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., μτφρ. Ε. Δημητρακοπούλου, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2006.

Scheibler, I., Ελληνική κεραμική: παραγωγή, εμπόριο και χρήση των αρχαίων ελληνικών αγγείων, μτφρ. Ε. Μανακίδου, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1992.

Schnapp, Α., Η κατάκτηση του παρελθόντος: οι απαρχές της αρχαιολογίας, μτφρ. Κ. Δελούκα, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004.

Simon, Ε., Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, μτφρ. Σ. Πινγιάτογλου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1996.

Smith, R. R. R., Ελληνιστική πλαστική, μτφρ. Δ. Κουτσούμπα και Α. Χαμηλάκη, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2009.

Sparkes, Β. Α., Ερυθρόν και μέλαν: μελέτες στην αρχαία ελληνική κεραμική, μτφρ. Δ. Τσιαφάκη, Αθήνα, Παπαδήμας, 2000.

Spivey, Ν., Αρχαιοελληνική τέχνη, μτφρ. Γ. Τζίμα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1999.