Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία της

των Μανόλη Βουτυρά & Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Βιβλιογραφία - Εικονογράφηση

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Ανδρόνικος, Μ., Βεργίνα-Οι βασιλικοί τάφοι, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1984.

Ανδρόνικος, Μ., Βεργίνα II: ο «τάφος της Περσεφόνης», Αθήνα, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1994.

Βοκοτοπούλου, I., Αργυρά και χάλκινα έργα τέχνης στην Αρχαιότητα, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1997.

Γιαλούρης, Ν., Ελληνική τέχνη: Αρχαία γλυπτά, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1994/1995.

Δεσπίνης, Ε, Συμβολή στη μελέτη του έργου του Αγορακρίτου, Αθήνα, Ερμής, 1971.

Δεσπίνης, Γ., Ακρόλιθα, Αθήνα, Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, 1975.

Καρούζος, Χ., Αρχαία τέχνη: ομιλίες-μελέτες, Αθήνα, Ερμής, 1971· συμπληρωμένη ανατύπωση 2000.

Κοκκορού-Αλευρά, Γ., Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1995.

Μαζαράκης-Αινιάν, Α., Όμηρος και αρχαιολογία, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2000.

Μπουρνιά-Σημαντώνη, Ε., Αρχαιολογία των πρώιμων ελληνικών χρόνων: οι αιώνες της διαμόρφωσης (1050-600 π.Χ.), Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1997.

Παλαγγιά, Ο., Ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1983.

Παπαχατζής, Ν. Δ., Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις: 1ος τόμ. (βιβλίο 1) Αττικά, 2ος τόμ. (βιβλία 2 και 3) Κορινθιακά και Λακωνικά, 3ος τόμ. (βιβλία 4,5 και 6) Μεσσηνιακά και Ηλιακά, 4ος τόμ. (βιβλία 7 και 8) Αχαϊκά και Αρκαδικά, 5ος τόμ. (βιβλία 9 και 10) Βοιωτικά και Φωκικά, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1974-1981.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χ., Βεργίνα: Ο τάφος του Φιλίππου. Η τοιχογραφία με το κυνήγι, Αθήνα, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 2004.

Στεφανίδου-Τιβερίου, Θ., Νεοαττικά: οι ανάγλυφοι πίνακες από το λιμάνι του Πειραιά, Αθήνα, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1979.

Τιβέριος, Μ., Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1996.

Τραυλός, Ι., Η πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα, Καπόν, 1993.