Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία της

των Μανόλη Βουτυρά & Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

8.1. Τα νέα μεγάλα αστικά κέντρα της Ανατολής

Στις χώρες που κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος και που κυβέρνησαν μετά τον θάνατό του οι διάδοχοί του δημιουργήθηκαν νέες πόλεις, που κατοικήθηκαν κυρίως από Έλληνες προερχόμενους από την κυρίως Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, ακόμη και τη Σικελία, στους οποίους προστέθηκαν σύντομα και αρκετοί ξένοι, που χρησιμοποιούσαν όμως την ελληνική γλώσσα, ήταν δηλαδή ἑλληνίζοντες· από αυτούς πήρε το όνομά της η ελληνιστική εποχή. Οι νέες πόλεις ήταν σχεδιασμένες και χτισμένες με βάση τα ελληνικά πρότυπα, τα περισσότερα ιερά τους ήταν αφιερωμένα στους θεούς του Ολύμπου και η κοινωνική και πολιτική οργάνωσή τους ακολουθούσε τα ελληνικά πρότυπα· δεν είχαν όμως την ίδια αυτονομία όπως οι παλιές ελληνικές πόλεις-κράτη, αλλά τις κυβερνούσαν οι ηγεμόνες που άλλωστε συχνά κα­οικούσαν εκεί.