Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία

του Α. Ρεγκάκου (με τη συνεργασία του Ν. Μήλτσιου)

ΣΤ2. Δικτυογραφία

 

(α) Αρχαιογνωστικές Πηγές

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιστορικός κόμβος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού που παρουσιάζει την Ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο παρουσιάζοντας όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητας των Ελλήνων. Στην ενότητα Κλασική περίοδος: Πολιτισμός–Γράμματα περιλαμβάνεται εισαγωγή στην ιστοριογραφία, εργοβιογραφικό σημείωμα για τους σημαντικότερους αρχαίους Έλληνες ιστοριογράφους της κλασικής περιόδου, και σημείωμα για τους λογογράφους και τους ελάσσονες ιστοριογράφους. Στην ενότητα Ρωμαϊκή περίοδος: Πολιτισμός–Γράμματα περιλαμβάνεται σημείωμα για την ιστοριογραφία της ρωμαϊκής περιόδου.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Στο ψηφιοποιημένο βιβλίο του Φάνη Κακριδή από τη σειρά «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», αντλούμε πληροφορίες για την ιστοριογραφία, τους ιστοριογράφους και τα έργα τους κατά την αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική εποχή.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΕΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στο ψηφιοποιημένο βιβλίο των Δ. Ι. Κυρτάτα και Σπ. Ι. Ράγκου από τη σειρά «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», αντλούμε πληροφορίες για την ιστοριογραφία και τους ιστοριογράφους κατά την αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική εποχή.

 

ABOUT.COM ANCIENT/CLASSICAL HISTORY

Η ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της πύλης ABOUT.COM, η οποία περιέχει υλικό για ποικίλα επιστημονικά πεδία. Στην ενότητα Archaic Greece - Ancient Greece in the Archaic Age υπάρχουν πληροφορίες για τους ιστοριογράφους (Historians of the Archaic and Classical Period: Herodotus, Plutarch, Strabo, Pausanias, Thucydides, Diodorus Siculus, Xenophon), βιβλιογραφία και δεσμοί προς σχετικά άρθρα και ηλεκτρονικά βιβλία.

 

FORDHAM UNIVERSITY - INTERNET HISTORY SOURCEBOOKS

Εγχειρίδιο κειμένων ελεύθερης πρόσβασης για τη διδασκαλία της ιστορίας. Επίσης υπάρχουν σύνδεσμοι σε άλλες σχετικές συλλογές και σε οπτικοακουστικό υλικό. Στην ενότητα Greece: Major Historians: Complete Texts δίνονται για τους αρχαίους Έλληνες ιστοριογράφους δεσμοί προς αγγλικές μεταφράσεις, οδηγοί μελέτης και σημειώματα από την εγκυκλοπαίδεια Brittanica.

 

LIVIUS. ARTICLES ON ANCIENT HISTORY

Δικτυακός τόπος για την αρχαία ιστορία του Ολλανδού ιστορικού Jona Lendering, από το 1996. Στις ενότητες Greece αλλά και Historiography υπάρχει κατάλογος με τους ιστοριογράφους της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής για τους οποίους υπάρχουν κείμενα σχετικά με τη ζωή και το έργο τους, άλλα εκτενέστερα και άλλα σύντομα, και εικονογραφικό υλικό· σε κάποια υπάρχουν και συνδέσεις με δικτυακούς τόπους που παραθέτουν το πρωτότυπο κείμενο ή μεταφράσεις των έργων.

 

NAVICULA BACCHI

Δικτυακός τόπος για την ελληνική και λατινική γλώσσα προσανατολισμένος στη διδασκαλία της γλώσσας και της γραμματείας. Στη θεματική ενότητα Griechisch υπάρχουν αποσπάσματα του έργου των: Αρριανού, Ηροδότου, Θουκυδίδη, Πολυβίου και Ξενοφώντα, με λατινική και γερμανική μετάφραση, σχόλια και γερμανική βιβλιογραφία. Επίσης υπάρχει γεωγραφικό ευρετήριο πόλεων ή τοποθεσιών που παραπέμπει σε χάρτη και σημειώματα πολιτικής και πολιτιστικής ιστορίας χρήσιμα για τη διδασκαλία της ιστοριογραφίας. Χρήσιμα στη διδακτική πράξη είναι το εγχειρίδιο γραμματικής, τα λεξικά όρων, ο πίνακας εννοιών με παραπομπές στα κείμενα. Τέλος, ο δικτυακός κόμβος έχει κατάλογο δικτυογραφίας, συνδέσμους σε βιβλιογραφικούς καταλόγους για ποικιλία θεμάτων αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος.

 

(β) Κείμενα-Μεταφράσεις

ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ

Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από ιστοριογραφικά έργα της ελληνικής αρχαιότητας, στο πρωτότυπο και σε νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από ιστοριογραφικά έργα της ελληνικής αρχαιότητας στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Περιλαμβάνονται πλήρη έργα ιστοριογράφων της ελληνικής αρχαιότητας στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

 

BIBLIOTHECA AUGUSTANA

Σημαντική συλλογή ηλεκτρονικών κειμένων. Τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας είναι σε χρονολογική και αλφαβητική κατάταξη. Από την αρχαία ελληνική ιστοριογραφία περιλαμβάνονται τα κείμενα των Ηροδότου, Θουκυδίδη, Ξενοφώντα. Για κάθε συγγραφέα δίνεται ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βιβλιογραφία εκδόσεων και μεταφράσεων και σε μερικές περιπτώσεις σύνδεσμοι σε μεταφράσεις ή δοκίμια. Επίσης περιλαμβάνει Museum Virtuale, Odeion Virtuale, Cinematheca Virtualis.

 

HODOI ELEKTRONIKAI

Εκπαιδευτικός κόμβος του Université Catholique de Louvain, όπου έχει δημιουργηθεί ένα διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Περιέχει σε υπερκειμενικό περιβάλλον κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο πρωτότυπο και με παράλληλη γαλλική μετάφραση και εργαλεία για γλωσσική, λεξιλογική, γραμματική και συντακτική ανάλυση. Περιλαμβάνονται κείμενα των Αρριανού, Διοδώρου Σικελιώτη, Ηροδότου, Θουκυδίδη, Ξενοφώντα, Πλουτάρχου, Πολυβίου.

 

LACUSCURTIUS: INTO THE ROMAN WORLD

Αρχαιογνωστική πύλη για τη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Υπάρχουν σελίδες για τον Δίωνα Κάσιο, τον Πολύβιο, τον Διόδωρο Σικελιώτη και τον Πλούταρχο με έργα τους σε αγγλική μετάφραση.

 

LATO: LIBRARY OF ANCIENT TEXTS ONLINE

Ηλεκτρονικός κατάλογος, αλφαβητικός ανά συγγραφέα, που δίνει συνδέσμους σε ψηφιακά αρχαία ελληνικά κείμενα στο πρωτότυπο και μεταφράσεις. Δίνει συνδέσμους και σε λίγους άλλους ψηφιακούς πόρους ελεύθερης πρόσβασης για κάθε συγγραφέα.

 

PACE: PROJECT ON ANCIENT CULTURAL ENGAGEMENT

Το Project On Ancient Cultural Engagement (PACE) έχει ως στόχο να προσεγγίσει τα θέματα της πολιτισμικής διάδρασης στην αρχαιότητα δημιουργώντας μια ψηφιακή βάση δεδομένων με πόρους για τη μελέτη συγγραφέων, όπως ο Πολύβιος και ο Φλάβιος Ιώσηπος. Περιλαμβάνει τα κείμενα σε συνεργασία με το Perseus Project και τα ηλεκτρονικά εργαλεία που αυτό διαθέτει, αγγλικές μεταφράσεις, ιστορικό και φιλολογικό σχολιασμό σε παράθυρο κάτω από το κείμενο, εικονογραφικό υλικό και σημειώματα για τις τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, βιβλιογραφία ανά χωρίο του έργου, υλικό από επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, πλατφόρμα για δημοσίευση διατριβών, εργαλείο αναζήτησης της επίδρασης των συγγραφέων σε μεταγενεστέρα έργα και κατάλογο παράλληλων χωρίων από τον ίδιο συγγραφέα.

 

POESIA LATINA

Δικτυακός τόπος εκπαιδευτικού προσανατολισμού για τη μελέτη της λατινικής και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Περιέχει μεγάλο όγκο αρχαίων κειμένων. Στην ενότητα Testi greci βρίσκουμε τα πλήρη κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (εκδόσεις Οξφόρδης ή Teubner). Περιλαμβάνει τα έργα των Ηροδότου, Θουκυδίδη, Ξενοφώντα, Πολύβιου και Πλούταρχου.

 

THE INTERNET CLASSICS ARCHIVE: GRECO-ROMAN AUTHORS

Ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει αγγλικές μεταφράσεις ή συνδέσμους σε μεταφράσεις έργων της ελληνικής και λατινικής κυρίως γραμματείας. Περιέχονται τα έργα των: Ηροδότου, Θουκυδίδη, Ξενοφώντα και Πλουτάρχου.

 

THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY

Ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιέχει μεγάλη συλλογή έργων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας, με αγγλικές μεταφράσεις και σχόλια για πολλά από αυτά. Περιλαμβάνει επίσης γραμματικές, συντακτικά, λεξικά, συμπεριλαμβανομένου του λεξικού των Liddell-Scott-Jones, και εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης των κειμένων. Χρήσιμα για τη μελέτη και τη διδασκαλία της ιστοριογραφίας είναι και τα αρχαιογνωστικά λεξικά, η συλλογή επιγραφών, οι συλλογές εικόνων σχετικά με την ελληνική αρχαιότητα, η ιστορία του Thomas R. Martin, An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander, οι εγκυκλοπαίδειες και ο διαδραστικός γεωγραφικός άτλαντας, ο οποίος υποστηρίζεται από το Google. Στη συλλογή αρχαίων ελληνικών κειμένων περιλαμβάνονται έργα των Αρριανού, Διοδώρου Σικελιώτη, Ηροδότου, Θουκυδίδη, Ξενοφώντα, Πλουτάρχου και Πολυβίου.

 

THESAURUS LINGUAE GRAECAE. A DIGITAL LIBRARY OF GREEK LITERATURE

Ψηφιακή βιβλιοθήκη της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας του Irvine University of California. Παρέχει το πλήρες κείμενο αρχαίων ελληνικών έργων και θησαυρό λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης λέξεων στα σώματα των κειμένων και πλήρους λεξικογραφικής ανάλυσης μέσω του εργαλείου του ευρετηρίου και των συμφραστικών πινάκων. Στη συντομευμένη εκδοχή του TLG που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο υπάρχουν τα κείμενα του Θουκυδίδη και του Ξενοφώντα, με όλα τα λεξικογραφικά εργαλεία και τις δυνατότητες αναζήτησης της πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης.