Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία

του Α. Ρεγκάκου (με τη συνεργασία του Ν. Μήλτσιου)

ΣΤ. Οδηγός Βιβλιογραφίας

ΣΤ1. Βιβλιογραφία

Asheri, D. / Lloyd, A. / Corcella, A. 2007. A Commentary on Herodotus Books I-IV, Οξφόρδη (= Ηροδότου Ιστορίαι. Τόμ. Α + B, Θεσσαλονίκη 2010).

Avenarius, G. 1956. Lukians Schrift zur Geschichtsschreibung, Meisenheim/Glan.

Bakker, E.J. / De Jong, I.J.F. / Van Wees, Η. (εκδ.). 2002. Brill's Companion to Herodotus, Leiden (= Εγχειρίδιοηροδότειων σπουδών, Αθήνα 2007).

BARAGWANATH, E. 2008. Motivation and Narrative in Herodotus, Οξφόρδη.

Bruns, I. 1896. Das literarische Porträt der Griechen im fünften und vierten Jahrhundert vor Christi, Βερολίνο.

CANFORA, L. 1999. «Pathos e storiografia "drammatica"», στο: L. CANFORA(εκδ.), La storiografia antica, Μιλάνο.

CHAMPION, C.B. 2004. Cultural Politics in Polybius's Histories, Berkeley κλπ.

Clarke, K. 2008. Making Time for the Past. Local History and the Polis, Οξφόρδη.

Cobet, J. 1971. Herodots Exkurse und die Frage der Einheit seines Werkes, Wiesbaden.

Connor, W.R. 1984. Thucydides, Princeton.

Corcella, A. 2006. «The New Genre and its Boundaries: Poets and Logographers», στο: A. Rengakos - A. Tsakmakis (εκδ.), Brill's Companion to Thucydides, Leiden.

Courcelle, P. 1957. «Antécédents autobiographiques des Confessions de Saint Augustin», RPh 31.

Deffner, A. 1933. Die Rede bei Herodot und ihre Weiterbildung bei Thukydides. διδ. διατριβή Μόναχο.

DEWALD, C. 1987. «Narrative Surface and Authorial Voice in Herodotus' Histories», Arethusa 20.

Dihle, Α. 1962. Zur hellenistischen Ethnographie, στο: Grecs et barbares, Entretiens sur l'antiquite classique 8, Γενεύη.

Dihle, A. 1970. Studien zur griechischen Biographie, Göttingen.

Dihle, A. 1987. Die Entstehung der historischen Biographie, Χαϊδελβέργη.

DILLERY, J. 1995. Xenophon and the History of His Times, Λονδίνο.

DUFF, T. 1999. Plutarch's Lives: Exploring Virtue and Vice, Οξφόρδη.

ECKSTEIN, A.M. 1995. Moral Vision in the Histories of Polybius, Berkeley κλπ.

Erbse, H. 1989. Thukydides - Interpretationen, Bερολίνο.

Finley, J.H. 1942. Thucydides, Cambridge, Ma.

FLOWER, M.A. Xenophon's Anabasis or The Expedition of Cyrus, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη.

Fornara, Ch. W. 1983. The Nature of History in Ancient Greece and Rome, Berkeley και Los Angeles.

Fowler, R.L. 2000. Early Greek Mythography, Oξφόρδη.

FROMENTIN, V. 2001. «L'histoire tragique a-t-elle existé?», στο: A. BILLAULT - C. MAUDUIT (εκδ.), Lectures antiques de la tragédie grecque, Λυών.

Georgiadou, A./Larmour, D.H.J. 1994. «Lucian and historiography: De historia conscribendaand Verae historiae», in: ANRW II 34.2.

Gomme, A. / Andrewes, A. / Dover, K. 1945-1981. A Historical Commentary on Thucydides, 5 Τόμ., Οξφόρδη.

Gould, J. 1989. Herodotus, Nέα Yόρκη.

GRAY, V. J. 1987. «Mimesis in Greek Historical Theory», AJPh 108.

GRAY, V. 1989. The Character of Xenophon's Hellenica, Βαλτιμόρη.

Grethlein, J. 2010. Klio Polytropos. The Many Faces of the Past in 5th century Greek Literature. Κέιμπριτζ.

GRIBBLE, D. 1998. «Narrator Interventions in Thucydides», JHS 118.

GRIBBLE, D. 2006. «Individuals in Thucydides», στο: A. RENGAKOS - A. TSAKMAKIS (εκδ.), Brill's Companion to Thucydides, Leiden.

Harding, Ph. 2007. «Local History and Atthidograhy», στο Marincola, J., A Companion to Greek and Roman Historiography, τόμ. 1, Οξφόρδη.

Homeyer, H. 1965. Lukian. Wie man Geschichte schreiben soll. Griechisch und Deutsch. Hrsg., übers. und erl. von H.H., Mόναχο.

Hornblower, S. 1987. Thucydides, Λονδίνο.

Hornblower, S. 1991-2010. A Commentary on Thucydides, 3 Τόμ., Οξφόρδη (= Θουκυδίδου Ιστορίαι, 3 Τόμ., Θεσσαλονίκη 2006-2013).

Immerwahr, H.R. 1966. Form and Thought in Herodotus, Cleveland.

Jacoby, F. 1902. Apollodors Chronik, Βερολίνο.

Jacoby, F. 1904. Das Marmor Parium, Βερολίνο.

Jacoby, F. 1909. Die Entwicklung der griechischen Historiographie, στο: F. Jacoby, Abhandlungen zur Griechischen Geschichtsschreibung, Leiden 1956.

Jacoby, F. 1912. «Hekataios», REVII/2, 2666-2769 (= F. J., Griechische Historiker, Στουτγάρδη 1956).

Jacoby, F. 1913. «Herodotos», RESuppl. 2, 205-520 (= F. J., Griechische Historiker, Στουτγάρδη 1956).

Jacoby, F. 1923. Die Fragmente der griechischen Historiker. Erster Teil: Genealogie und Mythographie, Λειψία (Leiden 19572).

Jacoby, F. 1949. Atthis. The local chronicle of Athens, Oξφόρδη.

JONG, I. J. F. de - NÜNLIST, R. - BOWIE, A. M. (εκδ.) 2004. Narrators, Narratees, and Narratives in Ancient Greek Literature, τόμ. 1, Leiden.

LANE FOX, R. (εκδ.) 2004. The Long March. Xenophon and the Ten Thousand, New Haven.

Lateiner, D. 1989. The Historical Method of Herodotus, Τορόντο.

LEHMANN, G.A. 1967. Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybios, Münster.

Lendle, O. 1992. Einführung in die griechische Geschichtsschreibung. Von Hekataios bis Zosimos, Darmstadt.

LENDLE, O. 1995. Kommentar zu Xenophons Anabasis, Darmstadt.

Leo, F. 1901. Die griechisch-römische Biographie nach ihrer litterarischen Form, Λιψία.

Luce, T.J. 1989. «Ancient Views on the Causes of Bias in Historical Writing», στο: J. Marincola (εκδ.), Oxford Readings in Classical Studies. Greek and Roman Historiography, Οξφόρδη 2011.

Luraghi, N. (εκδ.). 2001. The Historian's Craft in the Age of Herodotus, Οξφόρδη.

Luschnat, O. 1970. «Thukydides der Historiker», RE Suppl. 12.

Macleod, C.(1983). «Rhetoric and History», στο: του ιδ., Collected Essays, Οξφόρδη.

Marg, W. (εκδ.). 1965. Herodot: Eine Auswahl aus der neueren Forschung, Darmstadt (2η έκδ.).

Marincola, J. 1997. Authority and Tradition in Ancient Historiography, Cambridge.

Marincola,J. 1999. «Genre, Convention, and Innovation in Greco-Roman Historiography», στο: Chr. S. Kraus (έκδ.), Genre and Narrative in Ancient Historical Texts, Leiden.

Marincola, J. 2001. Greek Historians, Οξφόρδη.

Marincola, J. (έκδ.) 2007. A Companion to Greek and Roman Historiography, τόμ. 1, Οξφόρδη.

MARINCOLA, J. 2013. «Polybius, Phylarchus, and "Tragic History": A Reconsideration», στο: B. GIBSON - T. HARRISON (εκδ.), Polybius & His World: Essays in Memory of F. W. Walbank, Οξφόρδη.

MCGING, B.C. 2010. Polybius' Histories, Οξφόρδη.

Meier, C. 31995. Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Φραγκφούρτη.

MEISTER, K. 1975. Historische Kritik bei Polybios, Wiesbaden.

Meister, K. 1990. Die griechische Geschichtsschreibung. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus, Στουτγάρδη.

Misch, G. 1949-1969. Geschichte der Autobiographie, 4 τόμ., Βέρνη-Φραγκφούρτη.

MOHM, S. 1977. Untersuchungen zu den historiographischen Anschauungen des Polybios, Saarbrücken.

Momigliano, A. 1971. The Development of Greek Biography, Cambridge, Ma.

Näf, B. 2010. Antike Geschichtsschreibung. Form, Leistung, Wirkung, Στουτγάρδη.

NIKOLAIDIS, A.G. (εκδ.) 2008. The Unity of Plutarch's Work: 'Moralia' Themes in the 'Lives', Features of the 'Lives' in the 'Moralia', Βερολίνο-Νέα Υόρκη.

Pearson, L. 1960. The Lost Histories of Alexander the Great, Νέα Υόρκη.

Pearson, L. 1981. The local historians of Attica, Oξφόρδη.

Pédech, P. 1964. La méthode historique de Polybe, Παρίσι.

Pédech, P. 1984. Historiens compagnons d'Alexandre, Παρίσι.

PELLING, C.B.R. 2002. Plutarch and History. Eighteen Studies, Λονδίνο.

Pohlenz, M. 1937. Herodot, Der erste Geschichtsschreiber des Abendlandes, Λιψία - Βερολίνο.

Porod, R. 2007. «Von der historischen Wahrheit und dem Ende historiographischer Fiktionalität: Überlegungen zu Lukians Schrift πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν», Antike und Abendland 53.

Rawlings, H.R. 1981. The Structure of Thucydides' History, Princeton.

Rechenauer, G. 1991. Thukydides und die hippokratische Medizin, Hildesheim-Ζυρίχη-Νέα Υόρκη.

Reichel, M. (έκδ.). 2005. Antike Autobiographien: Werke - Epochen - Gattungen, Κολωνία.

Rengakos, A. / Tsakmakis, A. (εκδ.). 2006. Brill's Companion to Thucydides, Leiden (= Τριάντα δύο μελέτες για τον Θουκυδίδη, Θεσσαλονίκη 2011).

Ρεγκακος, Α. 2010. Επινοώντας το παρελθόν. Γέννηση και ακμή της ιστοριογραφικής αφήγησης στην κλασική αρχαιότητα, Αθήνα.

Romilly, J. de. 1947. Thucydide et l'impérialisme athénien, Παρίσι.

Romilly, J. de. 1956. Histoire et raison chez Thucydide, Παρίσι.

Rood, T. 1998. Thucydides: Narrative and Explanation, Οξφόρδη.

Rood, T. 2006. «Objectivity and Authority: Thucydides' Historical Method», στο: Rengakos / Tsakmakis (2006).

Rood, T. 2007. The Development of the War Monograph, στο: J. Marincola (έκδ.), A Companion to Greek and Roman Historiography, τόμ. 1, Οξφόρδη.

Said, S. 2011. «Myth and Historiography» στο: J. Marincola (εκδ.), Oxford Readings in Classical Studies. Greek and Roman Historiography, Οξφόρδη.

SCARDIGLI, B. (εκδ.) 1995. Essays on Plutarch's Lives, Οξφόρδη.

Schadewaldt, W. 1982. Die Anfänge der Geschichtsschreibung bei den Griechen, Φραγκφούρτη.

Schepens, G. 1980. L'"autopsie" dans la méthode des historiens grecs du Ve siècle avant J.-C., Βρυξέλλες.

SCHEPENS, G. - BOLLANSÉE, J. (εκδ.) 2005. The Shadow of Polybius: Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography, Leuven.

SCHMITT, W.O. «Bemerkungen zu Lukians Schrift Wie man Geschichte schreiben muß», Klio 66.

Schwartz, Ed. 1957. Griechische Geschichtsschreiber, Λιψία.

Schwinge, E.-R. 2008. Komplexität und Transparenz. Thukydides: Eine Leseanleitung, Χαϊδελβέργη.

Skinner, J. E. 2012. The Invention of Greek Ethnography. From Homer to Herodotus, Οξφόρδη.

Stahl, H.-P. 2003. Thucydides. Man's Place in History, Swansea (= Thukydides. Die Stellung des Menschen im geschichtlichen Prozeß, Μόναχο 1966).

Stahl, H.-P. (εκδ.) 2010. Xenophon, Οξφόρδη.

Steidle, W. 1951. Sueton und die antike Biographie, Μόναχο.

Strasburger, H. 1966. Die Wesensbestimmung der Geschichte durch die antike Geschichtsschreibung, Wiesbaden.

Strasburger, H. 1966. Die Wesensbestimmung der Geschichte durch die antike Geschichtsschreibung, Φραγκφούρτη (= H. S, Studien zur Alten Geschichte, τόμ. 1, Hildesheim 1982).

Strasburger, H. 1972. Homer und die Geschichtsschreibung, Χαϊδελβέργη (= H. S., Studien zur Alten Geschichte, τόμ. II, Hildesheim 1982).

Thomas, R. 2000. Herodotus in Context: Ethnography, Science and the Art of Persuasion, Cambridge.

Trudinger, K. 1918. Studien zur Geschichte der griechisch-römischen Ethnographie, Βασιλεία.

TUPLIN, C.J. 1993. The Failings of Empire: A Reading of Xenophon, Hellenica 2.3.11-7.5.27, Στουτγάρδη.

TUPLIN, C.J. (εκδ.) 2004. Xenophon and His World, Στουτγάρδη.

Tuplin, Chr. 2007. Continuous Histories (Hellenica), στο: J. Marincola (έκδ.), A Companion to Greek and Roman Historiography, τόμ. 1, Οξφόρδη.

von Fritz, K. 1967. Die griechische Geschichtsschreibung, Βερολίνο.

von Möllendorf, P. 2001. «Frigid enthusiasts. Lucian on writing history», Proceedings of the Cambridge Philological Society 47.

WALBANK, F.W. 1957, 1967, 1979. A historical commentary on Polybius, τόμ. 1, βιβλία I-VI· τόμ. 2, βιβλία VII-XVIII· τόμ. 3, βιβλία XIX-XL, Οξφόρδη.

WALBANK, F. W. 1960. «History and Tragedy», Historia 9.

WALBANK, F.W. 1972. Polybius, Berkeley κλπ. (Sather Classical Lecturesτόμ. 42).

Wehrli, F. «Die Geschichtsschreibung im Lichte der antiken Theorie», in: Eumusia, Festgabe für E. Howald, Ζυρίχη.

Wiseman, T.P. 1993. «Lying Historians: Seven Types of Mendacity», στο: C. Gill - T.P. Wiseman (εκδ.), Lies and Fiction in the Ancint World, Exeter-Austin.

Zambrini, A. 2007. The Historians of Alexander the Great, στο Marincola, J. (έκδ.) 2007. A Companion to Greek and Roman Historiography, τόμ. 1, Οξφόρδη.