Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαία Ελληνική Κωμωδία

του Φ. Ι. Κακριδή

ΣΤ3. Βιβλιογραφία, στα Ελληνικά

Σημαντικά έργα, σε χρονολογική σειρά:

 

F.M. Cornford, Η Αττική Κωμωδία, μτφ. Λ. Ζενάκος (από την αγγλική έκδοση του 1914), Αθήνα: Παπαδήμας 1972.

Α. Σολομός, Ο ζωντανός Αριστοφάνης, Αθήνα: Δίφρος 1961.

Χρ. Ευελπίδης, Ο Αριστοφάνης και η εποχή του, Αθήνα: Εστία 1962.

Γ. Σιδέρης, Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνική σκηνή (1817-1932), Αθήνα: Ίκαρος) 1976.

K.J. Dover, Η Κωμωδία του Αριστοφάνη, μτφ. Φ. Κακριδής (από την αγγλική έκδοση του 1972), Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. 21981.

Α. Σολομός, Καλή μου Θάλεια, ή Περί Κωμωδίας, Αθήνα: Κέδρος 1984.

R.L. Hunter, Η Νέα Κωμωδία στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, μτφ. Β. Φυντίκογλου (από την αγγλική έκδοση του 1985), Αθήνα: Καρδαμίτσα 1994.

Ν.Γ. Μπούρας, Αριστοφάνης και Αθήνα, Αθήνα: Κολλέγιο Αθηνών 1986.

Γ.Μ. Σηφάκης, «Η δομή της αριστοφανικής Κωμωδίας», μτφ. Δ. Σπαθάρα, (από αγγλικό άρθρο του 1992), στον τόμο Θάλεια. Αριστοφάνης, Αθήνα: Σμίλη 2007.

H.D. Blume, Εισαγωγή στο αρχαίο Θέατρο, μτφ. Μ. Ιατρού (από τη δεύτερη γερμανική έκδοση του 1984), Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. 1986.

Η.Σ. Σπυρόπουλος, Αριστοφάνης: σάτιρα, θέατρο, ποίηση, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 1988.

A.M. Bowie, Αριστοφάνης: Μύθος, Τελετουργία και Κωμωδία, μτφ. Π. Μοσχοπούλου (από το αγγλικό πρωτότυπο του 1993), Αθήνα: Τυπωθήτω 2005.

Θ.Γ. Παππάς, Ο φιλόγελως Αριστοφάνης, Αθήνα: Καρδαμίτσα 1994.

R. Green & E. Handley, Εικόνες από το αρχαίο ελληνικό θέατρο, μτφ. Μ. Μάντζιου (από το αγγλικό πρωτότυπο του 1995), Ηράκλειο: Π.Ε.Κ. 1996.

B. Zimmermann, Η αρχαία ελληνική κωμωδία, μτφ. Η. Τσιριγκάκης (από την γερμανική έκδοση του 1998), Αθήνα: Παπαδήμας 2002.

P. Thiercy, Ο Αριστοφάνης και η αρχαία κωμωδία, μτφ. Γ.Φ. Γαλάνης (από το γαλλικό πρωτότυπο του 1999), Αθήνα: Πατάκης 2001.

Συλλογικό, Θάλεια. Αριστοφάνης: δεκαπέντε μελετήματα, Αθήνα: Σμίλη 2007.

A.H. Sommerstein, Αρχαίο ελληνικό δράμα και δραματουργοί, μτφ. Α. Χρήστου & Ι. Παπαδοπούλου (από το αγγλικό πρωτότυπο του 2002), Αθήνα: Μεταίχμιο 2007.

Θ.Γ. Παππάς & Α. Μαρκαντωνάτος (επιμ.), Αττική Κωμωδία. Πρόσωπα και Προσεγγίσεις, Αθήνα: Gutenberg 2011.

Θ.Γ. Παππάς, «Η δομή της αριστοφανικής κωμωδίας και ο κωμικός ήρωας», Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλολογίας της Φλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τόμ. 41, Ιωάννινα: 2012, σ. 375-424.