Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαία Ελληνική Κωμωδία

του Φ. Ι. Κακριδή

ΣΤ2. Βιβλιογραφία, ξενόγλωσση

Σημαντικά έργα, σε χρονολογική σειρά:

 

G. Murray, Aristophanes, a study, Oxford: Clarendon 1933 (ανατ. 1965).

A.W. Pickard-Cambridge, The Theatre of Dionysus in Athens, Oxford: Clarendon 1946.

V. Ehrenberg, The people of Aristophanes, Oxford: Blackwell 21951.

A.W. Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford: Clarendon 1953.

Τ.B.L. Webster, Studies in later Greek Comedy, Manchester: University Press 1953.

A.W. Pickard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, 1927· 2η έκδοση, θεωρημένη από τον T.B.L. Webster, Oxford: Clarendon 1962.

C.F. Russo, Aristofane autore di teatro, Firenze: Sansoni 1962· αγγλική μετάφραση: Aristophanes, an author for the Stage, London: Routledge1994.

P. Händel, Formen und Darstellungsweisen in der aristophanischen Komödie, Heidelberg: Winter 1963.

C.H. Whitman, Aristophanes and the Comic Hero, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press 1964.

G.M. Sifakis, Studies in the History of Hellenistic Drama, London: Athlone Press 1967.

G.M. Sifakis, Parabasis and Animal Choruses, London: Athlone Press 1971.

F.R. Adrados, Fiesta, Comedia y Tragedia, Barcelona 1972· αγγλική μετάφραση: Festival, Comedy and Tragedy, Leiden: Brill 1975.

C.W. Dearden, The Stage of Aristophanes, University of London: Athlone Press 1976.

K. McLeish, The Theatre of Aristophanes, London: Taplinger 1980.

F.H. Sandbach, The comic Theatre of Greece and Rome, London: Chatto & Windus 1985.

P. Thiercy, Aristophane: Fiction et Dramaturgie, Paris: Les Belles Lettres 1986.

K.J. Reckford, Aristophanes' Old and new Comedy, The University of North Carolina Press 1987.

P. Cartledge, Aristophanes and his Theatre of the Absurd, London: Bristol Classical Press 1990.

G. Mastromarco, Introduzione a Aristofane, Roma: Laterza 1994.

E. Segal (επιμ.), Oxford readings in Aristophanes, Oxford: OUP 1996.

D. Harvey & J. Wilkins (επιμ.), The Rivals of Aristophanes: Studies in Old Comedy, London 2000.

M. Revermann & P. Wilson (επιμ.), Performance, Iconography, Reception: Studies in honour of Oliver Taplin, Oxford: OUP 2008.

Alan H. Sommerstein, Talking about Laughter and other studies in Greek Comedy, Oxford: OUP 2009.

G.Debrov (επιμ.), Brills Companion to the Study of Greek Comedy, Leiden: Brill 2010.