Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος

7 εγγραφές [1 - 7]

Νίκος ΚΑΡΟΥΖΟΣ

«Αγορανομία, Ιοκάστη και Οιδίπους» [1982]

Νίκος Καρούζος. 1982. "Αγορανομία, Ιοκάστη και Οιδίπους". Νέα Εστία 1325 (15 Σεπτ. 1982): 1183. Αθήνα.

Νίκος ΚΑΡΟΥΖΟΣ

«Δυσημερία του στήθους» [1971]

Νίκος Καρούζος. 1971. Λευκοπλάστης για μικρές και μεγάλες αντινομίες. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νίκος Καρούζος. 1993. Τα ποιήματα Α΄(1961–1978). 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Νίκος ΚΑΡΟΥΖΟΣ

«Η Ελένη των ποιητών» [1961]

Νίκος Καρούζος. 1961. Ποιήματα. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νίκος Καρούζος. 1993. Τα ποιήματα Α΄ (1961–1978). 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Νίκος ΚΑΡΟΥΖΟΣ

«Ιθάκη δεν υπάρχει ...» [1984]

Νίκος Καρούζος. 1997. Θρίαμβος χρόνου. Αθήνα: Απόπειρα.

Νίκος ΚΑΡΟΥΖΟΣ

«Τρίπτυχο δεύτερο» [1962]

Νίκος Καρούζος. 1962. Η έλαφος των άστρων. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νίκος Καρούζος. 1993. Τα ποιήματα Α΄(1961–1978). 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Νίκος ΚΑΡΟΥΖΟΣ

«Τρίπτυχο» [1962]

Νίκος Καρούζος. 1962. Η έλαφος των άστρων. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νίκος Καρούζος. 1993. Τα ποιήματα Α΄(1961–1978). 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Νίκος ΚΑΡΟΥΖΟΣ

«Φαλλικός ήχος» [1986]

Νίκος Καρούζος. 1986. Συντήρηση ανελκυστήρων. Αθήνα: Καστανιώτης.