Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Νίκος Καρούζος

[Ιθάκη δεν υπάρχει...]


Ιθάκη δεν υπάρχει, Πηνελόπη
και οι μνηστήρες είναι
μια δική σου μουσική·
χωρίς οργανοπαίχτες

13.07.1984

Νίκος Καρούζος. 1997. Θρίαμβος χρόνου. Αθήνα: Απόπειρα.