Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης

6 εγγραφές [1 - 6]

Τάκης ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

«[Η Περσεφόνη με την καταχθόνια συνοδεία της …]» [1997]

Τάκης Βαρβιτσιώτης. 1997. Νήματα της Παρθένου. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Τάκης Βαρβιτσιώτης. 2003. Ποιήματα (1941–2002). 2η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης.

Τάκης ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

«[Να πλησιάσω πάσχισα τις κορυφές…]» [1997]

Τάκης Βαρβιτσιώτης. 1997. Νήματα της Παρθένου. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Τάκης Βαρβιτσιώτης. 2003. Ποιήματα (1941–2002). 2η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης.

Τάκης ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

«[Τα σύννεφα κρεμνούν τις εικόνες τους …]» [1951]

Τάκης Βαρβιτσιώτης. 1951. Επιτάφιος. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Τάκης Βαρβιτσιώτης. 2003. Ποιήματα (1941–2002). 2η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης.

Τάκης ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

«Αίγλη απροσμέτρητη» [1992]

Τάκης Βαρβιτσιώτης. 1992. Φαέθων. Θεσσαλονίκη: Μπίμπης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Τάκης Βαρβιτσιώτης. 2003. Ποιήματα (1941–2002). 2η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης.

Τάκης ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

«Άκουσε τώρα τη σιωπή» [1992]

Τάκης Βαρβιτσιώτης. 1992. Φαέθων. Θεσσαλονίκη: Μπίμπης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Τάκης Βαρβιτσιώτης. 2003. Ποιήματα (1941–2002). 2η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης.

Τάκης ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

«Η αποθέωση του Ορφέα» [1999]

Τάκης Βαρβιτσιώτης. 2003. Ποιήματα (1941–2002). 2η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης.