Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Τάκης Βαρβιτσιώτης

[Να πλησιάσω πάσχισα τις κορυφές ...]


Να πλησιάσω πάσχισα τις κορυφές
Εκεί που φλέγεται άφθαρτος ο ουρανός
Το λόγο μου για να εμπλουτίσω
Με το απολλώνειο φως
Και με το ρόδο του Ορφέα

Τάκης Βαρβιτσιώτης. 1997. Νήματα της Παρθένου. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Τάκης Βαρβιτσιώτης. 2003. Ποιήματα (1941–2002). 2η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης.