Είστε εδώ

οικονομία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
1928. Το στίγμα μιας εποχής. Απ' αφορμή ένα γραφικό στατιστικό πίνακα Θρακικά Χρονικά 34 37-48 1978
François Perroux: Industrie et Création collective, Saint-simonisme du vingtième siècle et création collective, t. I, P.U.F. Θρακικά Χρονικά 32 76-78 1976
Ανάλυση ιδιωτικών βιομηχανικών επενδύσεων του Νόμου 289/76 στο Νομό Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 36 147-169 1981
Εισοδήματα και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος Θρακικά Χρονικά 2 5 16-19 1962
Ένας επαγγελματικός οδηγός του 1910-1911. Επαγγέλματα και επαγγελματίες της Ξάνθης. (Πέντε ομιλίες από το Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής) Θρακικά Χρονικά 32 27-41 1976
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα (… συνέχεια από πέρυσι) Θρακικά Χρονικά 35 157-159 1979
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. Ζ. Ξάνθη: Χρονικό αναπτύξεως 1975-1978 Θρακικά Χρονικά 34 34-36 1978
Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. στ. Μια θεώρηση της οικονομικής ανάπτυξης στις συνθήκες που παρουσιάζει η Θράκη Θρακικά Χρονικά 34 25-33 1978
Η εντατικωτέρα καλλιέργεια του εδάφους στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα αυτής Θρακικά Χρονικά 1 3 145-147 1961
Η μεταλλεία. Στάδια εφαρμογής, οικονομική σημασία, προοπτικές και ένας επίλογος για την περιοχή της Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 31 87-90 1974