Είστε εδώ

Στογιώργης Παναγιώτης, «Η μεταλλεία. Στάδια εφαρμογής, οικονομική σημασία, προοπτικές και ένας επίλογος για την περιοχή της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 87-90