Είστε εδώ

Βαφειάδης Ιωάννης Α., «François Perroux: Industrie et Création collective, Saint-simonisme du vingtième siècle et création collective, t. I, P.U.F.», Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 76-78