Είστε εδώ

Θανόπουλος Κωνσταντίνος, «Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. Ζ. Ξάνθη: Χρονικό αναπτύξεως 1975-1978», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 34-36