Είστε εδώ

Συντοντιστική Επιτροπή Ξάνθης, «Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα (… συνέχεια από πέρυσι)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 157-159