Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «1928. Το στίγμα μιας εποχής. Απ' αφορμή ένα γραφικό στατιστικό πίνακα », Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 37-48