Είστε εδώ

Έκφραση-Έκθεση για το Λύκειο

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Έκφραση-Έκθεση (τεύχος Β΄). Συστατική επιστολή (σσ. 96-100). Μια δοκιμή διδασκαλίας μέσα στην τάξη Φιλόλογος 63 66-71 1991
Η διδασκαλία του βιβλίου Έκφραση-Έκθεση, τ. Α΄, Β΄ στην Α΄ και Β΄ Λυκείου Φιλόλογος 59 14-20 1990
Θέσεις και σημειώματα. Α. Πάντα πλήρη θεών 1. Το βιβλίο με τη Μελίνα και τα αγάλματα Φιλόλογος 109 323-325 2002
Θέσεις και σημειώματα. Α. Πάντα πλήρη θεών 4. Κι έχει ένα τέτοιο φως… ο ουρανός της καρδιάς Φιλόλογος 109 328 2002
Θέσεις και σημειώματα. Β. Αλλά… και πάντα πλήρη ανθρώπων Φιλόλογος 109 329-330 2002
Θέσεις και σημειώματα. Γ. Και πάντα πλήρη λόγου 1. Δίκαιος Λόγος και Άδικος Λόγος Φιλόλογος 109 330-331 2002
Πορίσματα 2. Πανελλήνιου Συνεδρίου. Θέμα: Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη γενική εκπαίδευση (249 και 25 Μαΐου 1996) Φιλόλογος 85 291-297 1996
Σημειολογική ανάλυση μιας διαφημιστικής αφίσας Φιλόλογος 59 29-34 1990
Σημειώματα. Έκφραση-Έκθεση Φιλόλογος 59 1-2 1990
Σημειώματα. Έκφραση-Έκθεση Γ΄ Λυκείου. Έκθεση ιδεών, Λόγος δημιουργικός Γ΄ Λυκείου Φιλόλογος 77 178-180 1994