Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Α. Πάντα πλήρη θεών 4. Κι έχει ένα τέτοιο φως… ο ουρανός της καρδιάς», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 328