Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Γ. Και πάντα πλήρη λόγου 1. Δίκαιος Λόγος και Άδικος Λόγος», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 330-331