Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Έκφραση-Έκθεση Γ΄ Λυκείου. Έκθεση ιδεών, Λόγος δημιουργικός Γ΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 178-180