Είστε εδώ

Μανωλιά Χρύσα, «Έκφραση-Έκθεση (τεύχος Β΄). Συστατική επιστολή (σσ. 96-100). Μια δοκιμή διδασκαλίας μέσα στην τάξη», Φιλόλογος, τχ. 63 (Άνοιξη 1991), σ. 66-71