Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Παίζουμε εν ου παικτοίς. Η Πεντάμορφη και το Τέρας. Β. Το έθος και η παράβαση του έθους», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 164