Είστε εδώ

Παρίσης Νικήτας, «Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 177-178