Είστε εδώ

Τσακτσίρας Λάμπρος, «Θέσεις και σημειώματα. Ένα συνέδριο με δύο θέματα κάτω από τον ίδιο ουρανό. Το συνέδριο και τα νέα βιβλία. Το νέο εγχειρίδιο της Αρχαίας Ιστορίας για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 181-183