Είστε εδώ

Βιβλιοπαρουσίαση

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Καθάρειου, Τα οικόσημα της Α.Μ. του θανάτου: ποιήματα, Αθήναι 1947 Μορφές 18 235-236 1948
Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Καλογερά Πώς διδάσκονται οι εκθέσεις Θεσ)νίκη, 1952 Μορφές 81 202 1953
Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Κραψίτη Ικεσία, Ποιήματα, Ιωάννινα 1953 Μορφές 87-88-89 345-346 1953
Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Σκυλακάκη Εφηβεία, ποιήματα - Αθήναι 1949 Μορφές 41 87 1950
Η ζωή του βιβλίου. Βασίλη Ρώτα Γραμματιζούμενοι, Κωμωδία, Αθήνα 1953 Μορφές 80 173 1953
Η ζωή του βιβλίου. Βασίλη Ρώτα Παραμύθι της ανέμης Κωμωδία, Αθήνα 1953 Μορφές 81 202-203 1953
Η ζωή του βιβλίου. Βασίλη Ρώτα Τεχνολογικά Α΄ και Β΄ 1951 και 1952 Αθήνα Μορφές 73 283 1952
Η ζωή του βιβλίου. Βασίλη Ρώτα Τραγούδια Ποιήματα, Αθήνα 1952 Μορφές 74 331 1952
Η ζωή του βιβλίου. Βάσου Ηλιοπούλου: Ο Πατσιφάς, Αθήνα 1950 Μορφές 51 451 1950
Η ζωή του βιβλίου. Γ. Αθάνα Τραγούδια των βουνών σειρά πρώτη, Αθήνα 1953 Μορφές 87-88-89 344-345 1953