Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Κραψίτη Ικεσία, Ποιήματα, Ιωάννινα 1953», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 345-346