Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η ζωή του βιβλίου. Βάσου Ηλιοπούλου: Ο Πατσιφάς, Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 451