Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Σκυλακάκη Εφηβεία, ποιήματα - Αθήναι 1949», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 87