Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γ. Αθάνα Τραγούδια των βουνών σειρά πρώτη, Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 344-345