Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Βασίλη Ρώτα Τεχνολογικά Α΄ και Β΄ 1951 και 1952 Αθήνα», Μορφές, τχ. 73 (Οκτώβριος 1952), σ. 283