Είστε εδώ

Χασάπη-Χριστοδούλου Ευσεβία, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. C.A. Klok, Αφροδίτη και Ευρώπη. Συνοπτική ιστορία της Κύπρου από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, μτφρ. Στέλλα Τιμωνίδου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 232», Φιλόλογος, τχ. 129 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007), σ. 472-473