Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Frantz K. Stanzel, Θεωρία της Αφήγησης. Μετάφραση: Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich, Θεσσαλονίκη 1999», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 481