Είστε εδώ

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Frank Walbank. Ο ελληνιστικός κόσμος. Μετάφραση: Τ. Δαρβέρης. Επιμέλεια: Λ. Μανωλόπουλος και Π. Νίγδελης. Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 400, Εκδόσεις: Βάνιας», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 255-256