Είστε εδώ

Κριτική

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
[Κριτικό σημείωμα για το κείμενο Οι διανοητές της περασμένης γενιάς] Κριτική 1 4-5 210-211 1959
Απόψεις και συζητήσεις. [Σχόλια στο δοκίμιο του Λαμπρίδη Το πρόβλημα των μορφών και η έννοια του σύγχρονου στην τέχνη. Δοκίμιο κοινωνιολογίας της τέχνης] Κριτική 1 3 146-147 1959
Θέματα. Γύρω από ένα βιβλίο Κριτική 1 1 45-46 1959
Ο κινηματογράφος. Η καινούργια γαλλική σκηνοθετική γενιά Κριτική 1 4-5 203-205 1959
Ο κινηματογράφος. Πόλεμος και πολεμικές ταινίες Κριτική 2 11-12 240-245 1960
Οι εκθέσεις. Εντυπώσεις από την Έκθεση των Τσεχοσλοβάκων καλλιτεχνών Κριτική 1 2 96-99 1959
Οι εκθέσεις. Η χαρακτική και η Βάσω Κατράκη Κριτική 1 6 261-262 1959
Τα βιβλία. Α.Θ. Νικολαΐδη: Η Πείρα και η Πυρά Κριτική 3 13-14 59-63 1961
Τα βιβλία. Αλκ. Γιαννόπουλου: Η Σαλαμάντρα Κριτική 1 3 137-140 1959
Τα βιβλία. Αντρέα Καραντώνη: Βίος και αέτωμα Κριτική 1 6 251-252 1959