Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Οι εκθέσεις. Εντυπώσεις από την Έκθεση των Τσεχοσλοβάκων καλλιτεχνών», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 2 (Μάρτιος-Απρίλιος 1959), σ. 96-99