Είστε εδώ

Μηλιώνης Χριστόφορος, «Απόψεις και συζητήσεις. [Σχόλια στο δοκίμιο του Λαμπρίδη Το πρόβλημα των μορφών και η έννοια του σύγχρονου στην τέχνη. Δοκίμιο κοινωνιολογίας της τέχνης]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 146-147