Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Αλκ. Γιαννόπουλου: Η Σαλαμάντρα», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 137-140