Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σωκράτης, «Θέματα. Γύρω από ένα βιβλίο», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 45-46