Είστε εδώ

Πίστας Παναγιώτης Σ., «Ο κινηματογράφος. Η καινούργια γαλλική σκηνοθετική γενιά», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 203-205